adelyadanismanlik@gmail.com

Dikkat Geliştirme ve Güçlendirme Çalışmaları (GETAP)

Dikkat Geliştirme ve Güçlendirme Çalışmaları (GETAP)

GETAP (Gelişim ve Takip Programı) Nedir?

 

GETAP, bireylerin iki alanda gelişimlerini sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir programdır. Bu alanlardan biri zeka gelişimi, diğeri ise günümüzde her 20 çocuktan birinde görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)’ dur.

 

GETAP, bireylerin bilişsel becerilerini değerlendirmek, beynin zihin fonksiyonları olan ve zekayı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır.

 

GETAP, öncelikle problemli olan bireylerle çalışmakla birlikte, normal bireylerin de var olan potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak için geliştirilmiştir. Ders dinleyemeyen, akademik yönden başarısız bireyleri eğlenceli oyun ortamında aktivite yapmalarını sağlamakta ve belli bir süre sonra ileri düzeyde zihinsel gelişim göstermelerini sağlamaktadır.

 

GETAP Nelerden Oluşur?

 

Türkiye ve Dünya’da bir ilk olan GETAP, bireyin gelişebilen zekâ alanlarının tamamına yönelik egzersizlerden oluşmaktadır. Zekanın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış bu zihin egzersizleri ile Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızı becerilerinde bireyin kalıcı bilişsel gelişimi sağlanır.

 

1. Zihin Performans Testi (ZPT)

ZPT (Zihin Performans Testi), her yaştan bireylerin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği onaylanmış zihinsel bir yetenek testidir. Yaklaşık 30 dk süren Zihin Performans Testi sonucunda; bireylerin Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme, İşlem Hızı ve Zihin Performansları ile ilgili bilimsel sonuçlar elde edilir. Beş muadil testten oluşan Zihin Performans Testinin ilki ön test olarak, diğer dördü ise 3 aylık periyotlar halinde takip testi olarak uygulanmaktadır.

  • ZPT 1 = 0 Ay – Ön Test (Başlangıç)
  • ZPT 2 = 0-3 Ay – Takip Testi (Sonuç)
  • ZPT 3 = 3-6 Ay – Takip Testi (Sonuç)
  • ZPT 4 = 6-9 Ay – Takip Testi (Sonuç)
  • ZPT 5 = 9-12 Ay – Son Test (Sonuç) 

 

2. GETAP Egzersizleri

 

GETAP Egzersizleri, beynimizin zihin fonksiyonlarını geliştirmek için özel olarak tasarlanmış, gelişimsel olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerilerini içeren birer kağıt ve kalem etkinliğidir. Egzersizlerde kağıt ve kalem kullanılarak bireyin bilişsel gelişimi ile birlikte psikomotor becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. GETAP egzersizleri bir bilgisayar uygulaması değildir. Çünkü bilgisayar uygulamaları için basit bir ‘tıklama’ eylemi gerekirken; kâğıt ve kalem etkinlikleri için el ve dokunum becerisi gerekmektedir. Ayrıca, bireylerin kısmen de olsa bilgisayardan uzaklaşarak kağıt ve kaleme odaklanmaları başarı için gerekli bir adımdır.

 

GETAP Nasıl Uygulanır?

 

Temel hedef, bireylerin zihin performanslarını bulunduğu konumdan daha yukarıya çıkarmaktır. Bu hedefe bağlı olarak, uzman uygulayıcılar gözetiminde haftada 2 seans şeklinde uygulanarak, 3 ile 12 ay arasında sürmektedir.

 

GETAP, bireylerin zihin performans düzeylerine göre üç alt program şeklinde uygulanmaktadır.

  1. Geliştirme Programı: Programın amacı, bireyin performansını engelleyen durumların tespit edilmesi ve giderilmesidir. Programa, Zihin Performans Testinden 60 puan altında alan kişiler dahil edilmektedir.
  2. Güçlendirme Programı: Programın amacı, bireyin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir. Programa, Zihin Performans Testinden 60-75 arası puan alan kişiler dahil edilmektedir.
  3. Koruma Programı: Programın amacı, kişinin öğrenme gücünün ve hızının en üst seviyeye ulaştırılması ve bu düzeyde tutulmasıdır. Programa, Zihin Performans Testinden 75 üzerinde puan alan kişiler dahil edilmektedir.

 

Beynimiz ve GETAP

 

Beynimiz karmaşık ve eşsiz bir yapıya sahiptir. Nöron adı verilen milyonlarca sinir hücresinden oluşmaktadır. Bu sinir hücreleri sürekli değişen ve diğer ağlarla kurulan binlerce bağlantının şekillenmesine yardımcı olur. Her yeni deneyimimiz sırasında beynimiz değişime uğrar. Bu değişim ile bağlantı noktaları yani sinapslar güçlenir veya zayıflar; ya da yeni bağlantılar oluşur. Bu değişimler yeni edindiğimiz becerileri, bilgi sürecini ve hafızanın depolanmasını doğurur. GETAP ile nöronlar arası iletişim artar. Nöronlar arası iletişimin artması ile birlikte sinapslar yani bağlantılar güçlenir ya da yenileri oluşur. Bu süreç beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekayı da oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızının üstün bir performans ile çalışmasını sağlar. Sonuç olarak beynimiz daha verimli bir hale gelir ve başarı performansı yükselir.

 

Yapılan Araştırmalar Sonucunda;

  • Zekâ ölçekleri uygulanmış bireylerin belli bir süre GETAP egzersizleriyle çalıştıktan sonra tekrar aynı zekâ ölçekleri uygulandığında, önceki alınan skora göre anlamlı bir artış olduğu ortaya çıkmıştır.

  • GETAP egzersizleri birçok DEHB tanısı almış bireylerde oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Öyle ki, psikiyatristler tarafından tanı konulan ve ilaç kullanan birçok bireyin, GETAP egzersizlerine belli bir süre devam ederek ilaç kullanmayı bırakacak duruma geldikleri gözlenmiştir. Egzersizlerin dikkat, hafıza, konsantrasyon ve görsel analojik muhakemeyi geliştirecek şekilde oluşturulması, DEHB olan bireylerin de dikkat eksikliğini gidermelerinde son derece etkilidir.

 

İlaçsız Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi için en yakın GETAP Uygulama Merkezine başvurun!

 

GETAP Konya: 0546 899 55 42 & 0332 353 36 00 

Whatsapp Destek Hattı