adelyadanismanlik@gmail.com

Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresi oldukça zorlayıcıdır. Bu süreçte hem aileler hem de ergenlik çağındaki genç yetişkinler bir takım problemler ile karşılaşabilirler. Kendini ortaya koymayı, daha özgür ve daha esnek sınırlara sahip olmayı isteyen çocuk, değişen duygu durumu ve fizyolojisi sebebiyle daha asi ve öfkeli olabilir. Anne babalar, çocuğun davranışlarındaki bu ani değişimde ve aile kurallarını esnetmek istemesinde ergenle anlaşmakta sorun yaşayabilir. İşte bu noktada ergen danışmanı aileye ve ergene bu geçiş sürecini en uygun şekilde atlatılabilmeleri için psikolojik destek sağlar. Ayrıca ergen danışmanlığı ergenlik çağı depresyonu, madde kullanımı ve anti-sosyal davranışların da önüne geçilmesinde yardımcı olmaktadır.

 

Ergen Danışmanlığında ergenle tek veya sorun tanımına göre ailesi ile birlikte değerlendirme görüşmeleri ardından, ergenle güven ilişkisi kurulduktan sonra bireysel danışmanlık çalışması yapılır. Ergenin daha sağlıklı, pozitif, mutlu ve kendini ifade eden bir birey olması için ergen ile yapılan çalışmalarda, eşzamanlı olarak veya farklı zamanlarda aileler de sürece katılır. Çocuklarının bu zor sürecini anlamaları, sürecin genel özellikleri, aile içindeki beklentiler, ergen karşısındaki tutumlarının nasıl olması gerektiği konusunda aileler bilgilendirilerek aile içinde bir denge kurulması sağlanır.

 

Ergen Danışmanlığı kapsamında hizmet verilen alanlar;

 • Ergenlikte Aile Desteği
 • Ergen ile Aile Arasındaki Çatışmalar ve İletişim Problemleri,
 • Sınav Kaygısı
 • Ergenlikte Madde Kullanımı
 • Davranış Problemleri
 • Ergenlikte Kimlik Oluşumu
 • Ergenlikte Öfke ve Saldırganlık
 • Ergenlikte Değişken Duygusal Tepkiler
 • Özgüven Sorunları
 • Uyku Problemleri - Kabuslar
 • Ergenlikte Dışlanma
 • Ergenlikte Suç İşleme
 • Ergenlikte Çalma Davranışı
 • Ergenlik Döneminde Anti-Sosyal Davranışlar (Okuldan Kaçma)
 • Ergenlikte Kaygı Bozukluğu / Anksiyete
 • Ergenlikte Obsesif- Takıntılı Davranışlar
 • Sosyal Fobi/ Sosyal Kaygı
 • Ergenlik Dönemi Depresyonu
 • Ergenlikte Dikkat Eksikliği
 • Psikolojik ve Fizyolojik Değişimlere Uyum
 • Kadın ve Erkek Sosyal Rolleri ile Özdeşleşmek
 • Anne-Baba ve Diğer Yetişkinlerden Duygusal Olarak Bağımsızlaşmak
 • Ekonomik Bağımsızlığa Hazırlanmak
 • Okul Seçimi
 • Meslek Seçimi
 • Sosyalleşme Sorunları
 • İçe Kapanıklık
 • Yalnızlık
 • Çekingenlik ve Utangaçlık

Whatsapp Destek Hattı